Bevoordeling bedrijfsopvolger heeft nadelig effect op legitieme portie

maandag 25 maart 2019

Bij veel bedrijfsopvolgingen in familiesfeer krijgt de opvolger het bedrijf tegen een gunstiger prijs dan wanneer het bedrijf aan een derde zou zijn verkocht. Het is dan een bewuste keuze van de ouders geweest het bedrijf aan het kind over te doen tegen gunstige voorwaarden. De reden daarvan is dat zij de continuïteit van het bedrijf binnen de familie voor ogen hebben. Daar accepteren zij dan graag een lagere prijs voor. Rechters vinden het over het algemeen niet passend dat die wens niet kan worden nagekomen omdat de overige kinderen – na overlijden van de ouders – een beroep doen op hun legitieme portie en daarmee de opvolger in financiële problemen brengen.


Soms ziet de rechter een heel andere benadering, zoals in een geval waarin het opvolgende kind door zijn ouders was onterfd vanwege de bevoordeling bij de overname va het bedrijf. Bedoeling van de ouders was om de overige kinderen daarvoor te compenseren. De onterfde opvolger beriep zich echter op zijn legitieme portie.

Voor de rechtbank is de uitdrukkelijke wens van de ouders leidend in deze situatie. De rechter zal toetsen of de overnameprijs inderdaad lager was dan de waarde in de vrije markt. Daarmee staat vast dat de ouders de opvolger hebben willen bevoordelen. Er is dan sprake van een materiële schenking. Vanuit die optiek moet de legitieme portie van de opvolger verminderd worden met het bedrag van de bevoordeling.

Wilt u meer weten over bevoordeling van bedrijfsopvolging en de rechten van erfgenamen nadien? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Terug
Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!