Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

maandag 25 maart 2019

(Bron: KNB) Nederlandse huishoudens deden tussen 2007 en 2015 gemiddeld ruim tachtigduizend schenkingen per jaar. Zo’n 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de groep huishoudens met het meeste vermogen. De meeste schenkingen – 90 procent – gingen van ouder op kind. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van onderzoek naar schenkingen op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Het CBS ziet tussen 2007 en 2014 wel een groei in het aandeel schenkingen aan personen uit de minst vermogende huishoudens. Hun aandeel steeg van 5 procent in 2007 naar 16 procent in 2014. In 2015 zakte het weer iets: naar 13 procent.

Hypotheek

Vanaf 2011 ging het vooral om ontvangers van schenkingen voor de eigen woning die (onder andere) ingezet konden worden voor aflossing van de hypotheekschuld. Deze ontvangers waren vaker minder vermogend omdat ze een relatief hoge hypotheekschuld hadden. Het gaat in dit onderzoek uitsluitend over schenkingen waarvoor aangifte bij de Belastingdienst is gedaan. Omdat de fiscale afwikkeling van de schenkingen drie jaar kan duren, is 2015 het meest recente verslagjaar waarover definitieve cijfers kunnen worden gepubliceerd.

Wilt u meer weten over schenkingen aan uw kinderen, ook al bent u minder vermogend? Bel ons voor het maken van een afspraak.


Terug
Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!