Doorschuiving ab-claim in erfenis soms alleen op verzoek alle erfgenamen

maandag 21 januari 2019 - Niet iedereen erft aandelen in een BV, maar het komt wel regelmatig voor. Ook niet altijd is er sprake van het beneficiair aanvaarden van een dergelijke erfenis. Echter, de combinatie van beide is wel interessant, des te meer als het gaat om de wens van een of meer erfgenamen om de doorschuiffaciliteit van ab-aandelen toe te passen.

Doorschuiving ab-claim in erfenis soms alleen op verzoek alle erfgenamen Niet iedereen erft aandelen in een BV, maar het komt wel regelmatig voor. Ook niet altijd is er sprake van het beneficiair aanvaarden van een dergelijke erfenis. Echter, de combinatie van beide is wel interessant, des te meer als het gaat om de wens van een of meer erfgenamen om de doorschuiffaciliteit van ab-aandelen toe te passen. Het overlijden van een aanmerkelijk belanghouder betekent voor de Belastingdienst het moment om belasting te heffen. Er moet worden afgerekend over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen ten tijde van het overlijden en de verkrijgingsprijs. In het testament staat wie de aandelen verkrijgen. De te betalen belasting komt ten laste van de erfenis. De verkrijgers kunnen ervoor kiezen om de belastingclaim door te schuiven (doorschuifregeling). Dat kan alleen maar als de BV nog een bedrijf voert. In de laatste aangifte inkomstenbelasting van de erflater moet door de erven een gezamenlijk verzoek om de toepassing van de doorschuifregeling worden gedaan. Bij toekenning daarvan wordt de verkrijgingsprijs van de erflater doorgeschoven naar de verkrijgers, zodat de Belastingdienst in de toekomst haar belastingclaim kan verzilveren. Als in de verklaring van erfrecht is opgenomen dat de erfgenamen alleen gezamenlijk een verzoek tot toepassing van de doorschuifregeling kunnen doen, is het niet mogelijk dat een of enkele van de erfgenamen een dergelijk verzoek met succes kunnen indienen. Het is wel mogelijk dat gezamenlijk het verzoek wordt gedaan voor één verkrijger, terwijl de andere(n) niet zal gelden. Wilt u meer weten over het doorschuiven van de ab-claim in een actuele of verwachte erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Doorschuiving ab-claim in erfenis soms alleen op verzoek alle erfgenamen

Niet iedereen erft aandelen in een BV, maar het komt wel regelmatig voor. Ook niet altijd is er sprake van het beneficiair aanvaarden van een dergelijke erfenis. Echter, de combinatie van beide is wel interessant, des te meer als het gaat om de wens van een of meer erfgenamen om de doorschuiffaciliteit van ab-aandelen toe te passen.

Het overlijden van een aanmerkelijk belanghouder betekent voor de Belastingdienst het moment om belasting te heffen. Er moet worden afgerekend over het verschil tussen de werkelijke waarde van de aandelen ten tijde van het overlijden en de verkrijgingsprijs. In het testament staat wie de aandelen verkrijgen. De te betalen belasting komt ten laste van de erfenis. De verkrijgers kunnen ervoor kiezen om de belastingclaim door te schuiven (doorschuifregeling). Dat kan alleen maar als de BV nog een bedrijf voert. In de laatste aangifte inkomstenbelasting van de erflater moet door de erven een gezamenlijk verzoek om de toepassing van de doorschuifregeling worden gedaan. Bij toekenning daarvan wordt de verkrijgingsprijs van de erflater doorgeschoven naar de verkrijgers, zodat de Belastingdienst in de toekomst haar belastingclaim kan verzilveren.

Als in de verklaring van erfrecht is opgenomen dat de erfgenamen alleen gezamenlijk een verzoek tot toepassing van de doorschuifregeling kunnen doen, is het niet mogelijk dat een of enkele van de erfgenamen een dergelijk verzoek met succes kunnen indienen. Het is wel mogelijk dat gezamenlijk het verzoek wordt gedaan voor één verkrijger, terwijl de andere(n) niet zal gelden.

Wilt u meer weten over het doorschuiven van de ab-claim in een actuele of verwachte erfenis? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Reageren?

< Terug naar het overzicht

Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!

 

WILT U MEER INFORMATIE?

 

Bel ons: 06-53378593