WELKE DOCUMENTEN KUNT U IN DE NEDERLANDSE NOTARISKLUIS KWIJT?Digitale kluizen zijn er in overvloed op Internet. Hoe het zit met beveiliging en continuïteit is vaak onduidelijk. Vanaf nu kunt u gebruik maken van de veiligste oplossing: De Nederlandse Notariskluis.

 

Met de aanschaf van een digitale kluis - vanaf € 3,95 per maand - krijgt u de mogelijkheid om uw vertrouwelijke documenten, inlogcodes, wachtwoorden en andere data optimaal beveiligd op te slaan in een account dat wordt beheerd door de door u gekozen notaris. Geheimhouding en vertrouwelijkheid gegarandeerd, snel en eenvoudig toegankelijk. Bovendien is de continuïteit verzekerd. U vertrouwt de door u gekozen notaris toe aan wie deze de sleutel mag vrijgegeven bij wilsonbekwaamheid (bijvoorbeeld dementie) en na uw overlijden. Dit gaat via een onherroepelijke volmacht met opschortende voorwaarden, of via een bepaling in uw (levens)testament. Als u daarover niets heeft vastgelegd, kan de sleutel na uw overlijden door de notaris worden uitgereikt aan uw erfgenamen.

 

Als extra service kunt u afschriften van akten en andere documenten door uw notaris in de kluis laten plaatsen. • Eigendomsbewijzen
 • Samenlevingsovereenkomst / huwelijkse voorwaarden
 • Koopcontract / huurcontract
 • Hypotheekovereenkomsten
 • Overige overeenkomsten met banken
 • Schenkingsakten
 • Schuldbekentenissen
 • Codicil (gescand / thuis geschreven origineel)
 • Testament
 • Statuten van uw B.V., vereniging, stichting, notulen vergaderingen
 • Gebruikersnamen / Wachtwoorden van diverse websites en overheidsorganen
 • Pensioenovereenkomsten (polissen c.a.)
 • Verzekeringsovereenkomsten (polissen c.a.)
 • Belangrijke foto’s
 • Belangrijke brieven (van eerste liefdesbrief tot belangrijke opzegging)
 • Belangrijke informatie voor nabestaanden
 • Wat u verder maar kunt bedenken

Partners Nederlandse Notariskluis

 


Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!