FAQ


Wat is de rol van de notaris?

De notaris geeft u de sleutel die toegang geeft tot het account en geeft die af in voorgeschreven situatie (volmacht/testament) aan de gerechtigde. De notaris kan op geen enkele manier ter verantwoording worden geroepen voor de inhoud van de kluis. De notaris kan niet meer dan een password resetten en eventueel een account aanmaken voor een klant.

Kan de klant in de kluis een mappenstructuur aanmaken, waarin de notaris documenten kan uploaden?

Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is dat de notaris toegang heeft tot de sectie beheerde mappen. Hierin kan hij zelf structuur aanbrengen. De klant / eigenaar van de kluis kan alleen lezen.
De tweede mogelijkheid is dat de klant /eigenaar een map met de notaris kan delen. Dit kan zo ingesteld worden dat beide partijen kunnen lezen en schrijven. Nadeel is dat de notaris via een andere weg moet inloggen.

Kan – als de klant aangeeft dat te willen – de notaris toegang gegeven worden tot een alleen voor de notaris toegankelijk deel of documenten toe te voegen (dus ook niet toegankelijk voor de klant)?

Zie punt 1 vorige vraag.

Alleen notarissen hebben verschoningsrecht, klanten niet. Wat gebeurt er als de politie, de rechter toegang tot de kluis vordert?

De klant verstrekt de notaris een volmacht of legt vast in testament/levenstestament aan wie notaris de sleutel mag geven. De inhoud van de kluis is eigendom van de klant, de notaris kan daar niet over beschikken.

Kunnen wij klanten het eerste jaar cadeau geven (kantoor betaalt dan)?

U kunt die investering deels terugverdienen door de klant een drie- (10% korting op het tarief voor de klant) of vijfjarig (20% korting op het tarief voor de klant) abonnement aan te bieden.De klant heeft dus altijd voordeel bij een meerjarig contract.

Welke garantie is er dat klantgegevens niet gedeeld worden?

De Nederlandse Notariskluis heeft in haar Algemene Voorwaarden opgenomen dat wij aan deelnemende kantoren garanderen dat de klantgegevens niet gedeeld worden met derden. Dit wordt ook geborgd bij TTP instantie, Stichting IT-notaris.

Hoe werkt het bij de overgang van een account van notariskantoor A naar notariskantoor B?

Klant of kantoor geeft dat aan bij ons. Wij beëindigen de kantoortoegang en geven hiet nieuw gekozen kantoor toegang. De klant krijgt dan ook andere inloggegevens. Echter om beveiligingsredenen geven wij geen account- en logingegevens per mail!
Allen wij kunnen een kluiseigenaar loskoppelen van een notaris, waarna de kluis gekoppeld kan worden aan een andere notaris. Het mag niet zo zijn dat de notaris dit kan bepalen.
Mocht een notariskantoor in zijn geheel overgenomen worden is er geen actie benodigd, de gebruikersnaam en het wachtwoord van de beheer omgeving worden dan ook voor de nieuwe organisatie beschikbaar. Een naamswijziging is dan voldoende.

Welk veiligheidsniveau hanteert De Nederlandse Notariskluis?

Het beveiligingsniveau van De Nederlandse Notariskluis is vergelijkbaar met dat van de grote namen (instellingen, bedrijven, die ook een dergelijk beveiligingsniveau nodig hebben). Er wordt gewerkt met een publiek/privaat sleutelpaar waarbij op de private sleutel een passphrase zit welke door middel van het gebruikerswachtwoord en salt versleuteld is. Dit is gebruikelijk bij onder andere bedrijven zoals securesafe en betaalinstellingen.
Om in te loggen wordt gebruik gemaakt worden van 2e factor authenticatie. Vergelijkbaar met hoe bijvoorbeeld de ING bank omgaat met Ideal betalingen. Er is dan een gebruikersnaam, wachtwoord en code vanuit een sms bericht nodig om toegang te krijgen tot de kluis.
Indien een hacker zich toegang weet te verschaffen tot de algemene serverspace van de hoofdwebsite, kan deze zich geen toegang verschaffen tot de individuele kluisruimten, tenzij de hacker ook beschikt over de mobiele telefoon van de kluiseigenaar. De kans dat dit het geval is, is zeer onwaarschijnlijk. Kortom het is eenvoudiger om een fysieke kluis open te breken of mee te nemen dan onbevoegd in uw digitale kluis te komen.

Wat is het beveiligingsniveau van Digizeker?

Er wordt gewerkt met een publiek/privaat sleutelpaar waarbij op de private sleutel een passphrase zit welke door middel van het gebruikerswachtwoord en salt versleuteld is. Dit is gebruikelijk o.a. bij bedrijven zoals securesafe en betaalinstellingen.
Om in te loggen kan gebruik gemaakt worden van 2factor authenticatie. Vergelijkbaar met hoe de ING bank omgaat met Ideal. Er is dan een gebruikersnaam, wachtwoord en code vanuit een sms nodig om toegang te krijgen.

Wat gebeurt er bij faillissement van Thesio, de partner die de kluisomgeving Digizeker beheert?

Wij beschikken over een garantie van Thesio dat de toegang tot de kluis onder alle omstandigheden veilig gesteld wordt. De curator kan immers besluiten om een en ander snel cash te maken. Wij hebben de kluizen met back-ups - via de Stichting IT-notaris veilig gesteld. De Digizeker broncode is in bezit van Stichting IT-notaris, waar het notariaat weet van heeft en vertrouwen in heeft.