Actueel

17-06-2019
Minder huwelijken, meer huwelijkse voorwaarden

Het aantal huwelijkse voorwaarden neemt weer toe. In het eerste kwartaal van 2019 zijn 13% meer huwelijkse voorwaarden gemaakt dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers in de factsheets van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

17-06-2019
Grenzen aan agenderingsrecht aandeel- en certificaathouders

Zijn aandeelhouders of certificaathouders gerechtigd om een onderwerp niet alleen ter bespreking maar ook ter stemming op de vergaderagenda te laten opnemen? De wetgever heeft bedacht dat aandeelhouders (of certificaathouders) met een belang van tenminste drie procent in het kapitaal van de vennootschap het recht hebben om een onderwerp te agenderen op de aandeelhoudersvergadering,

10-06-2019
Onderzoek fiscus naar kwaliteit aangifte erfbelasting

De steekproef van de Belastingdienst naar de kwaliteit van de aangifte erfbelasting in 2018 zal ook nog worden uitgevoerd voor het jaar 2017. Daarmee wil de fiscus meer inzicht krijgen in het resultaat van het uitnodigingenbeleid voor de aangifte erfbelasting en de uitvoering daarvan.

10-06-2019
Kabinet onderzoekt nieuwe sociale rechtsvorm

(Bron: KNB) Het kabinet gaat aan de slag met versterking van sociaal ondernemerschap. Het gaat daarbij onder meer over het verbeteren van de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen. De staatssecretaris van Economische Zaken onderzoekt de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe passende rechtsvorm voor deze bedrijven.

03-06-2019
Bedenktijd verkoper gebruikt voor verkoop aan hoger biedende derde

Soms bevat de koopovereenkomst van een huis de afspraak dat ook de verkoper dezelfde bedenktijd onder dezelfde voorwaarden krijgt als die de koper op grond van de wet heeft. Als de verkoper deze termijn gebruikt om een hogere prijs bij de koper te realiseren, misbruikt hij zijn bevoegdheid. Dat is niet het geval als hij de termijn gebruikt om het huis tegen een hogere prijs aan een ander de verkopen.

27-05-2019
Grenzen schenking voor eigen woning

U kunt uw kind financieel helpen bij het kopen en verbouwen van een huis. U kunt daarbij veel belasting besparen, maar dan moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. We zetten ze nog eens op een rijtje.

27-05-2019
Zonder samenlevingscontract toch vergoedingsrecht partners mogelijk

Samenwoners maken meestal in hun samenlevingscontract afspraken over de verdeling van kosten van samenwonen of specifieke uitgaven, bijvoorbeeld van in verband met wonen. Dan is maar duidelijk wie wat en wanneer moet betalen aan de ander. Zonder samenlevingscontract is dat niet helder en lopen beide partners het risico financieel nadeel te ondervinden. Er is in dat geval normaal gesproken geen recht van de ene partner ten opzichte van de ander op vergoeding van bepaalde kosten.

13-05-2019
Samenlevingscontract zonder maximumtermijn onderhoudsverplichting riskant

In samenlevingsovereenkomsten komt nogal eens een onderhoudsverplichting van de ene partner ten gunste van de andere partner voor. Soms wordt daar ook geen maximumtermijn bij vermeld. Dat is een redelijk riskante manier voor de partner die de verplichting op zich neemt.

13-05-2019
Zorgen om geringe toename bouwkundige keuringen

Het standaard opnemen van een bouwkundige keuring in een koopovereenkomst heeft niet geleid tot een flinke toename van het aantal keuringen. Uit een steekproef door de website BIJN.nl is gebleken dat in bijna driekwart van de koopovereenkomsten alsnog de keuring is doorgestreept of verwijderd. Henk Nijboer (PvdA) heeft inmiddels Kamervragen over deze kwestie gesteld.

06-05-2019
Aandelen aan toonder niet-beursgenoteerde ondernemingen niet meer mogelijk

Vóór 1 januari 2020 moeten vennootschappen die nog papieren aandelen aan toonder in omloop hebben, deze aandelen omzetten in aandelen op naam. Een deadline die al vrij dichtbij is. Voor aandeelhouders van dergelijke papieren aandelen geldt dat zijn na 1 januari 2020 – zolang zij hun toonderstuk niet hebben ingewisseld – de hieraan verbonden rechten niet kunnen uitoefenen.
Vraag nu uw eigen kluis aan!

Heeft u nog geen account? Meld u hiernaast aan en ontvang uw kluisgegevens!